BR-Productions.nl ("B&R Productions") respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar website. We doen er alles aan om jouw gegevens veilig en privé te houden, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals deze geldt op Europees niveau.

 

Toepasselijkheid

Deze Privacy verklaring is gekoppeld aan onze voorwaarden.

 

Verwerking

B&R Productions vraagt gegevens van alle gebruikers die een account aanmaken. Ook verwerken we data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website(s) van B&R Productions. Hier kun je zien welke gegevens we vastleggen en hoe we ze gebruiken.

 

Doel

B&R Productions gebruikt de verzamelde gegevens om jou als gebruiker te identificeren, om de gevraagde dienstverlening te leveren, voor het aangaan en onderhouden van contact met haar gebruikers, het met elkaar in contact brengen van gebruikers, het verbeteren van haar dienstverlening, om te voldoen aan wettelijk verplichtingen, voor marketingdoeleinden (denk aan het verzenden van reclame-uitingen, nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe diensten van B&R Productions), maar ook voor het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten.

 

Cookies

B&R Productions maakt gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring.

 

Beveiligingsmaatregelen

B&R Productions heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen, waaronder het gebruik maken van een https-verbinding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het door jou gekozen wachtwoord. Wij adviseren je om jouw wachtwoord met niemand te delen en regelmatig te wijzigen.

 

Verwijderen van je account

Voor het geheel verwijderen van je account dien je contact op te nemen met B&R Productions. Stuur een e-mail met het verzoek tot verwijdering naar info@br-productions.nl en we zullen je account verwijderen.

Let op: indien je een transactie hebt gemaakt, zullen relevante historische gegevens bewaard blijven in onze financiële administratie voor de duur die de Nederlandse wet voorschrijft.

 

Derden

Je persoonlijke gegevens worden door B&R Productions niet aan derden verstrekt en/of verkocht zonder jouw toestemming, tenzij B&R Productions daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Links

Op de website van B&R Productions tref je mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. B&R Productions kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacy beleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

 

Bescherming

Voor de veiligheid van onze gebruikers worden contactgegevens in de vorm van url's, e-mail adressen en telefoonnummers bij interactie tussen gebruikers ganonimiseerd.

 

Wijzigingen

B&R Productions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De laatste update van deze verklaring is gedateerd op 21 juli 2022. Wij zullen je informeren op onze website als er een substantieële wijziging in deze verklaring wordt doorgevoerd.

Privacy Statement
Copyright © 2022 by "BR-Productions.nl" •  All Rights Reserved • VoorwaardenPrivacy StatementCookie PolicyContact

Powered by CTWebdesign (Disclaimer)

Volg ons op social media